На головну сторінку сайту Спільна Справа ТБ      
СПІЛЬНА
Сайт Спільна Справа ТБ в Запоріжжі
СПРАВА

Ukr

 

Кошик покупця

 

Кабінет покупця

  ГОЛОВНА  
|  ДОВІДКА  
|  КОРИСНІ СТАТТІ  
|  КОНТАКТИ  
|  КНИЖКОВА КРАМНИЦЯ  
 
Вічна пам'ять ГЕРОЯМ, які загинули в боротьбі за вільну і єдину Україну

Список загиблих на Майдані (січень-березень 2014)

 

Памятаємо тих, хто воював та загинув за єдину Украіну

Каталог інтернет трансляцій
НАЦІОНАЛЬНО орієнтовані засоби інтернет мовлення
UNCP TV - студія інтернет мовлення УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ UNCP TV - студія інтернет мовлення УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ
Программа УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ
2017 (січень - червень). Архів попередніх інтернет трансляцій УНКП
2016 (липень - грудень). Архів попередніх інтернет трансляцій УНКП
2016 (січень - червень). Архів попередніх інтернет трансляцій УНКП
2015. Архів попередніх інтернет трансляцій УНКП
2014. Архів попередніх інтернет трансляцій УНКП
2013. Архів попередніх інтернет трансляцій УНКП
RUH OF NEW FORCES TV - студія інтернет мовлення українскої політичної партії РУХ НОВЫХ СИЛ RUH OF NEW FORCES TV - студія інтернет мовлення українскої політичної партії РУХ НОВЫХ СИЛ
ГРОМАДСЬКІ засоби інтернет мовлення
БЕНДУКІДЗЕ Каха - доктрина реформи
СУЧАСНІ моральні авторитети України
ЛІБЕРТАРІАНСТВО - рецепти перевлаштування суспільства в Україні
НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ

Программа УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ

Програма Української Національної Консервативної партії

 

                

 

 Прослухати текст Програми (російська мова, mp3)

 

Історичний досвід усього людства переконливо свідчить, що альтернативи демократичному устрою суспільства немає. Всі деспотичні режими рано чи пізно приводили свої народи лише до цілковитого економічного краху та духовного зубожіння. Тоталітаризм будь-якого гатунку сковує продуктивні сили суспільства, творчу енергію мас, стає на заваді становленню громадянського суспільства.

 

Після більш як сімдесятирічного перебування в лабетах тоталітарного радянського режиму Україна нарешті реалізувала своє одвічне прагнення мати власну державу. Це сталося під час історичного референдуму 1 грудня 1991 року, коли український народ висловився за незалежність України. У червні 1996 року пріоритетні принципи існування України як суверенної і незалежної, демократичної, правової держави було закріплено Конституцією України. Наша держава встала на шлях цивілізованого національно-демократичного розвитку, аби зайняти належне їй місце у світі відповідно до свого геополітичного положення ключової ланки між Заходом і Сходом.

 

Історична практика неспростовно засвідчила хибність марксистсько-ленінських ідей примітивного "пролетарського" колективізму та інтернаціоналізму, примату класу, суспільства та держави над особою. Дійсними рушіями прогресу постають у всьому світі лише духовні, в тому числі й національні, та матеріальні інтереси особистості, прагнення всебічного задоволення яких полягає в основі мирної еволюції усього суспільства до вищих рівнів досконалості. Тільки шляхом гармонійного поєднання особистих інтересів можна досягти стабільного, врівноваженого поступу суспільства, що і є завданням державної влади.

 

Для створення такого суспільства необхідно мати свободу. Свободу особи — для свідомого вибору нею своєї діяльності, мети та засобів її досягнення. Свободу добровільних асоціацій — для вільної спільної праці та діяльності в ім’я задоволення власних потреб та інтересів. Свободу держави — для забезпечення надійних і законних гарантій всіх інших прав і свобод, для вільного існування і прогресу народу на основі гармонії узгоджених інтересів.

 

І. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УНКП

 

1.1. Основною метою діяльності Української Національної Консервативної партії (УНКП) є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах.

 

1.2. Стратегічної метою УНКП є побудова Української Самостійної Соборної Національної Демократичної Держави, яка базується на християнських цінностях.

 

1.3. Стрижнем діяльності УНКП є реалізація української національної ідеї, що передбачає досягнення українською нацією конкурентоспроможності в усіх галузях буття як умови безперервного розвитку. Нація стане конкурентноспроможною тоді, коли масово стануть конкурентноспроможними українці — як у стосунках між собою, так і в стосунках з громадянами цивілізованих країн. Конкурентоспроможність дасть індивідові можливість успішно змагатись із обставинами та конкурентами за власну волю, добробут і соціальну значущість. А держава повинна стати умовою та інструментом захисту національних інтересів.

 

1.4. Для досягнення поставленої мети завданнями УНКП є сприяння: зміцненню незалежності держави, що є найпершою та обов’язковою умовою виживання і розвитку нації, можливістю українця реалізуватися як національній особистості; розбудові політичної системи на основі громадянського суспільства, що є основою правової держави, при якій забезпечуються найбільші успіхи в матеріальному й.духовному розвитку нації, поважається особиста свобода громадян; визнанню та утвердженню традиційних християнських цінностей, національної історичної спадщини, традицій, культури, етики; поверненню індивідові, сім’ї і суспільству патерналістської функції; індивід повинен стати Господарем, Власником, Громадянином, який має права і свободи, спроможний утворити міцну і заможну родину, дати своїм дітям шляхетне виховання й найкращу освіту; втіленню в життя соціально-економічної моделі народного капіталізму; перетворенню економічної системи із суцільно державної на переважно приватну, оскільки вона є основою найефективнішого на сьогодні способу виробництва; формуванню в Україні середнього класу шляхом розвитку вітчизняного середнього та малого бізнесу; в українських підприємцях УНКП бачить здорову силу нації, спроможну вивести Україну з кризи й забезпечити її поступ; перебудові освітньої системи з метою досягнення світового рівня в освіті й підготовці національно свідомих фахівців, що є необхідною умовою самореалізації людини в суспільстві.

 

1.5. Пріоритетні напрями діяльності УНКП: сприяння утвердженню серед українських громадян обов’язків співгосподаря та відповідальності за долю держави; сприяння консолідації української нації та формуванню національно орієнтованих органів влади; розробка конкретних форм реалізації євроатлантичної моделі народного капіталізму, яка вже сформульована нами на ідеологічному та на методологічному рівнях. підтримка процесу становлення інституції приватної власності, розвитку малого та середнього приватного бізнесу як фундаментальної основи побудови європейської незалежної демократичної України; формування практичних кроків щодо входження України до НАТО та набуття нею статусу асоційованого члена Європейського Союзу; розроблення моделі Балто-Чорноморського економічного альянсу; вироблення механізмів реального наповнення українсько-російських відносин за принципом мирного співіснування.

 

ІІ. ДЕРЖАВОТВОРЧА ПОЗИЦІЯ УНКП

 

2.1. Українська державність витікає з волі українців, їхнього етнічного та історичного права на державне самовизначення. Керуючись історичним правом, Україна має бути спадкоємицею всіх попередніх державних форм українського народу від княжих часів до наших днів. Київська Русь — перша держава русичів-українців. Потім українська державність поставала в таких формах: Галицько-Волинська держава, Велике Русько-Литовське князівство, Козацька держава, заснована Б. Хмельницьким, Гетьманщина, Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, Українська Самостійна Соборна Держава, проголошена 30 червня 1941 р. у Львові — поки 24 серпня 1991 р. не було проголошено незалежність України. Всі вище перераховані державні форми українського народу свідчать, що життєдайне вогнище української державності на наших теренах ніколи не згасало.

 

2.2. УНКП обстоює територіальну цілісність, недоторканність і конституційний лад української держави. Необхідно забезпечити унітарність Української держави, не допустити регіонального, релігійного, мовного та інших розколів України.

 

2.3. Партія виступає за формування збалансованої та ефективної системи трьох незалежних гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. Президент України як глава держави повинен нести персональну відповідальність за виконання Конституції і законів України, бути гарантом дотримання її національних інтересів.

 

2.4. УНКП переконана, що пріоритетним напрямом державної політики України має бути підтримка розвитку місцевого самоврядування. Держава мусить усебічно підтримувати ініціативи міст, спрямовані на вирішення проблем місцевого самоврядування і побудову демократичного громадянського суспільства.

 

2.5. Конституцію Української держави УНКП розглядає як суспільний договір, згідно з яким люди, об’єднуючись у державу, відчужують на користь останньої частину своїх прав, тобто добровільно обмежують власну свободу прийняттям обов’язків перед державою, але натомість набувають громадянських прав, охорона і дотримання котрих гарантується державою.

 

2.6. УНКП вважає, що правова держава заснована на верховенстві законів, поважанні особи і непорушності її прав, свобод і законних інтересів, виникає з волі громадян для захисту їхніх спільних зацікавлень і утримується громадянами. Тож державну політику треба будувати як універсальний інструмент, що обслуговує розвиток людини та її самореалізацію.

 

2.7. Партія послідовно виступає за формування в Україні громадянського суспільства як набору демократичних інституцій, механізмів самоврядування, що уособлюють систему прояву життєдіяльності громадян держави. Необхідним є баланс між владою і громадянським суспільством.

 

2.8. На переконання партії однією з передумов створення морально здорового громадянського суспільства мусить стати "декомунізація" і "декагебізація" суспільного життя в Україні.

 

2.9. Партія обстоює забезпечення оздоровлення роботи органів державного управління і місцевого самоврядування, створення умов, які б стимулювали викорінення корупції державних чиновників, формування прозорої системи менеджменту. Необхідно оновити органи влади, призначити на посади державних службовців осіб, які керуються національними інтересами. Для тих, хто претендує на статус державного службовця, потрібно ввести обов’язкову перевірку знань державної мови, історії та Конституції України.

 

2.10. УНКП виступає за корінну реорганізацію системи управління: перехід від галузевого принципу її побудови до функціонального; ліквідацію галузевих міністерств, відомств, комітетів, замість яких потрібно утворити Комітет з управління державними цінними паперами і державними частками підприємств; надання Податковій адміністрації статусу Податкової інспекції з істотним скороченням штату і підпорядкуванням ДПА Міністерству фінансів. Податкова поліція має бути ліквідована, бо за своєю суттю це репресивно-грабіжницький антиконституційний орган.

 

2.11. УНКП вважає, що потрібно створити ефективну й оптимально структуровану армію, спроможну гарантувати оборону та безпеку країни в межах можливостей держави. Військова реформа має поліпшити готовність і оперативну ефективність Збройних Сил України через оптимізацію їх структури, складу й чисельності. Необхідно відмінити обов’язкову військову службу і перейти до формування армії на основі професійно-добровільного контрактного принципу, що сприятиме підвищенню соціального статусу військовослужбовців.

 

2.12. УНКП вважає за необхідне повернення історичних назв, перейменування міст, у назвах яких закарбувалася тоталітарна епоха. Насамперед потрібно повернути історичні українські назви таким українським територіям і містам: півострову Крим (який набув такої назви після захоплення татарами) — давньоруську назву Таврида, Севастополю — давньоруську назву Корсунь. Це свята для українців земля, адже в давньоруському місті Корсуні хрестився рівноапостольний князь України-Русі Володимир — великий будівничий Київської держави, з цього міста факел православ’я поширився на всю Київську Русь. Потрібно перейменувати також такі міста, як Кіровоград, Дніпропетровськ, які несуть у назвах тавро тоталітарної комуністичної епохи, панування московської імперії на нашій землі.

 

ІІІ. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УНКП

 

3.1. УНКП вважає, що націоналізм є процесом політичної самореалізації народу і властивий тією чи іншою мірою всім націям. Водночас ми культивуємо український націоналізм без приниження національної гідності інших мешканців України.

 

3.2. Усім громадянам України, незалежно від національності, необхідно забезпечити рівні політичні та соціальні права, але що стосується національних прав, то Українська держава насамперед зобов’язана забезпечити повноцінне існування і розвиток української нації.

 

3.3. УНКП домагатиметься утвердження і реалізації прав української нації як корінної. Українська нація тривалий час була підневільною і протягом століть роз’єднаною, її землі були поділені Російською й Австро-Угорською імперіями, а у ХХ ст. — СРСР-Росією, Польщею, Румунією, Угорщиною, Чехословаччиною. Питання єдності українців на сьогодні стоїть надзвичайно гостро. Держава має відіграти провідну роль у забезпеченні національної єдності та становленні української нації. Однією з функцій держави повинно бути забезпечення психологічного, економічного, культурного, морально-етичного, релігійного та інших чинників народного буття, які б згуртовували народ в єдине ціле. У державній політиці мають превалювати національно-патріотичні інтереси.

 

3.4. На погляд УНКП, необхідно запровадити такі умови надання українського громадянства, як присяга на вірність Україні; перевірка знань державної мови, історії та Конституції України; 10 років проживання на українській території, а для осіб українського походження, які бажають повернутися в Україну, гарантувати позачергове надання громадянства.

 

3.5. УНКП вважає, що право на утворення національно-культурних автономій у місцях компактного проживання єдиної національності мають представники всіх етнічних груп.

 

3.6. УНКП відкидає геноцид, етноцид та інші форми насильства над іншими націями та етнічними групами. В той же час УНКП має за право і обов’язок українського народу захист своєї недоторканності, теренової цілісності в разі збройного нападу чи насильства з боку інших націй.

 

3.7. УНКП наголошує, що українці мають патріотичний обов’язок перед нацією творити й розвивати свою культуру, плекати свої мистецтва й філософії, піклуватися про мову, свої вірування, формувати свою еліту.

 

3.8. УНКП послідовно відстоюватиме позицію щодо збереження державного статусу тільки за українською мовою (згідно із ст. 10 Конституції України).

 

ІV. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

 

4.1. Основою економічного розвитку України, метою якого є забезпечення гідного рівня життя всім громадянам України, може бути лише державний суверенітет та ринкова економіка. 

 

4.2. Досвід XX століття неспростовно доводить, що повного суверенітету добивались тільки ті держави, а достатку й добробуту тільки народи тих країн, в яких сформувалась потужна національна буржуазія. З огляду на це позиція УНКП в галузі економічної політики спрямована на становлення і зміцнення національної буржуазії.

 

4.3. УНКП бачить ефективний розвиток економіки України лише за умови впровадження у життя соціально-економічної моделі народного капіталізму, яка передбачає:

 • поширення дії об’єктивних законів ринку на діяльність усіх економічних структур;
 • перевагу приватної власності над іншими формами власності;
 • формування потужного середнього класу, який повинен складати не менше 65% громадян України;
 • усіляку підтримку розвитку малого та середнього бізнесу;
 • конкуренцію як основного стимулюючого принципу функціонування будь-якої системи;
 • визнання індивідуальної праці та особистого інтересу людини за найсильніші спонукальні мотиви життєдіяльності будь-якої системи.

За умови реалізації зазначених засад моделі народного капіталізму в суспільстві пануватимуть відносини партнерства і взаємоповаги між владою і громадянами.

 

4.4. Економіка України має базуватися переважно на приватній власності з різноманітними термами господарювання. Приватна власність забезпечує як економічну та політичну свободу особи, так і держави загалом. Будь-які посягання на приватну власність як з боку державних чиновників, так і з боку фізичних осіб, повинні переслідуватись у карному порядку. УНКП виступає за визнання священності й недоторканності інституції приватної власності.

 

4.5. Розбудова вільної ринкової системи має відбуватися шляхом роздержавлення (приватизації) власності та формування потужного середнього класу — станового хребта суспільства. У державній власності повинні залишатися лише стратегічно важливі для Української держави підприємства.

 

4.6. Державна машина має бути виведена з більшої частини суспільно-економічного життя. Функцією держави повинно стати сприяння розвитку приватної власності громадян, формування відкритої системи конкуренції, встановлення прозорих, рівних та однакових правил гри для всіх суб’єктів господарювання, недопущення створення монополії та олігархічно-кланового режиму.

 

4.7. УНКП домагається впровадження в Україні кардинально нової податкової системи, яка б не заважала розвиткові суспільства, не порушувала економічний баланс між людиною та державою. Податкову систему слід будувати від маси надходжень, а не від кількості й величини податків. Вона має бути орієнтованою на людину, що продукує блага, а не на того, хто проїдає і паразитує. УНКП пропонує запровадити податкову систему, що складається з таких елементів:

податок на купівлю в розмірі 5% від ціни товару;

 • прибутковий податок для фізичних осіб у розмірі 10% від сукупного доходу;
 • податок на землю, розмір якого визначається обсягами землі, що знаходиться у власності. Кожний громадянин України отримує земельний сертифікат на володіння земельною ділянкою;
 • на кожного працюючого громадянина в банківській установі відкривається індивідуальний депозитний пенсійно-соціальний рахунок. Щомісяця на нього нараховується 10% заробітної плати працівника. Кошти на цьому рахунку індексуються на відсоток річної девальвації національної валюти;
 • інші нарахування на заробітну плату мають бути скасовані;
 • щоб дати можливість звичайній людині стати заможною, їй необхідно залишати 90% доходу і не заважати займатися тією справою, на якій вона розуміється.

4.8. Для уникнення монополізації з боку приватних українських чи іноземних компаній на ринках України мають бути прийняті ефективні антимонопольні закони, що передбачають відстоювання передусім національних інтересів нашої держави.

 

4.9. УНКП вважає, що Українська держава на час формування конкурентоспроможності нації мусить взяти на себе її економічний захист, що означає сприяння розвиткові вітчизняних приватних підприємств, захист їх від економічної агресії іноземних корпорацій.

 

4.10. УНКП впевнена, що лише та країна зможе утвердитися в ІІІ тисячолітті, яка вміє створювати сприятливі умови для залучення світового капіталу. Задля цього потрібно запровадити м’яку, просту й прозору податкову систему, створити сприятливий клімат для приватного підприємництва.

 

4.11. УНКП впевнена, що в умовах незалежної Української держави є можливість втілити в життя дійсно радикальні економічні реформи, які здатні вивести нашу країну на європейський шлях розвитку.

 

V. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

5.1. УНКП виступає за запровадження в державній політиці принципу соціального партнерства, що може відіграти важливу роль у процесі соціального розвитку, метою якого є підвищення й поліпшення життя людей. Соціальне партнерство передбачає встановлення певного балансу інтересів держави, працедавців і найманих працівників, що забезпечує оптимальне регулювання ринку праці. Соціальне партнерство означає, що сторонами беруться взаємні зобов’язання. Таким зобов’язанням з боку влади має бути відмова від втручання в особисте життя громадян. Тому необхідно: ліквідувати систему індивідуальних ідентифікаційних номерів, які зараз надаються всім громадянам України, а також всі електронні досьє на них; зупинити дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ухилення від сплати податків".

 

5.2. УНКП виступає за зміну підходів до формування витратної частини бюджету, де насамперед мають виділятися кошти на освіту, охорону здоров’я, культуру, науку, соціальне забезпечення громадян.

5.3. УНКП послідовно відстоює перед державними органами необхідність дотримання соціальних зобов’язань перед громадянами. Партія домагається піднесення рівня мінімальних соціальних гарантій до розміру реального прожиткового мінімуму, прив’язки до нього розміру заробітної плати та пенсій з постійною індексацією всіх виплат.

 

5.4. Особливого значення партія надає реформі пенсійної системи. Гроші, які щомісяця відраховуватимуться працівниками на індивідуальний депозитний пенсійно-соціальний рахунок, можуть використовуватися з нього в разі хвороби (лікарняні) і для відпочинку. Коли громадянин вийде на пенсію, цей рахунок розблоковуватиметься, і ним можна буде користуватися у вигляді пенсійних виплат.

 

5.5. УНКП вважає за доцільне запровадження системи дешевих кредитів для особистого будівництва, створення малих і середніх підприємств, купівлі споживчих товарів тощо, а також механізму повного відшкодування знецінених заощаджень громадян в Ощадбанку колишнього СРСР.

 

5.6. Партія виступає за вироблення та реалізацію національних програм з питань охорони сім’ї, материнства та дитинства, заохочення народжуваності, зниження рівня смертності.

 

5.7. УНКП послідовно сприяє відродженню традиційно високої ролі жінки в українському суспільстві, усунення відкритих і прихованих форм дискримінації жінок.

 

5.8. УНКП виступає за те, щоб держава визнала ОУН-УПА, яка вела справедливу, героїчну і священну боротьбу за свободу та незалежність своєї Батьківщини, воюючою стороною, а учасники національно-визвольної боротьби були прирівняні у правах до ветеранів Великої Вітчизняної війни, забезпечені високими пенсіями, офіційно удостоєні почестей.

 

5.9. УНКП вважає, що українські громадяни, які народилися в 1928-1945 рр., повинні мати статус учасників ВВВ з відповідними соціальними гарантіями, передбаченими законодавством.

 

VІ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

 

Геополітично та географічно Україна є центральноєвропейською державою. Наша інфраструктура надзвичайно тісно пов’язана з європейським регіоном. Тип громадянського суспільства, який формується в Україні, також близький до європейського. У нас наявна європейська система продуктивних сил і формується система вільної приватної власності. Виходячи з цього, Українська Національна Консервативна партія визначила такі програмні засади у сфері зовнішньої політики:

 

6.1. УНКП дотримується позиції, що Україна не повинна бути членом СНД, оскільки це аморфне об’єднання сьогодні поступово перетворюється з механізму цивілізованого розлучення на інструмент неоколоніального поневолення країн.

 

6.2. Україна, яка проголосила курс на європейську інтеграцію, має виробити параметри і впроваджувати в країні євроатлантичну модель розвитку.

 

6.3. УНКП виступає за набуття Україною статусу асоційованого члена Європейського Союзу. Нашими партнерами мають бути передусім центральноєвропейські держави та країни Балтії, а також Німеччина, Франція, Італія.

 

6.4. Партія вважає актуальним формування Балто-Чорноморського економічного альянсу, ядром якого повинні стати країни трикутника Україна — Польща — Німеччина.

 

6.5. УНКП формує та сприяє впровадженню механізмів українсько-польського стратегічного партнерства, зокрема на регіональному і міському рівнях.

 

6.6. УНКП послідовно відстоює позицію, що відносини з Росією повинні формуватися на основі принципу мирного співіснування (визнання територіальної цілісності і незмінності кордонів, невтручання у внутрішні справи одне одного, відмова від економічного диктату і запровадження рівноправних економічних відносин, при вирішенні спірних питань дотримання норм міжнародного права).

 

6.7. УНКП виступає за вступ України до НАТО, яке є ядром нової моделі європейської безпеки.

 

6.8. УНКП домагатиметься виведення з України іноземних військ і дотримання статті 17 Конституції України, за якою на території України не допускається розташування іноземних військових баз.

 

6.9. УНКП вважає, що східні кордони України потрібно розбудувати за міжнародними стандартами. На кордонах з Росією і Білоруссю слід створити зони вільної торгівлі, маючи за мету перетворити Україну на величезну інфраструктурну торгову базу, "перевалочну" між Європою та Азією (на "шовковому" торговельному шляху), а також між Північчю та Півднем (на торговельному шляху "з варяг у греки"). На кордонах України з її західними сусідами також доцільно формувати вільні торгові зони.

 

6.10. УНКП виступає за активізацію участі України у формуванні транс’європейських транспортних коридорів і розбудову нафтопроводу "Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ".

 

VІІ. ДУХОВНА СФЕРА. ОСВІТА

 

7.1. УНКП переконана, що держава має створювати умови не лише для підвищення добробуту своїх громадян, а й для здорового, духовного способу життя. Тут надзвичайно важливою є орієнтація на християнські цінності. Протестантизм породив капіталізм ХVI-XVII ст., католицтво — капіталізм ХIХ-XХ ст. Настала черга православ’я породити народний капіталізм ХХІ ст.

 

7.2. УНКП бачить Україну як складову цивілізованої Європи, демократичну державу з розвиненим громадянським суспільством, в якій належне місце посідає Церква, котра виконує роль морального й духовного виховання у суспільстві.

 

7.3. УНКП переконана, що Україна не зможе стати повноцінною державою доти, доки не матиме єдиної незалежної Української Помісної Православної Церкви на чолі з Українським Патріархом у Києві, адже Київ завжди був святинею православ’я.

 

7.4. Партія вважає, що відсутність єдності українських віруючих штучно гальмує процес еволюційного відродження цілісної української нації, органічного "вростання" в українське національне тіло громадян неукраїнського походження, які вирішили пов’язати свою долю з Україною.

 

7.5. УНКП дотримується позиції, що нетрадиційні для української нації церкви мають виступати лише як представництва іноземних церков. Секти, які спрямовують свою діяльність на руйнування людської душі та сімейних цінностей, не повинні мати місця в Україні.

 

7.6. Ми виступаємо за те, щоб українська держава послідовно домагалася повернення культурних раритетів та духовних святинь української нації.

 

7.7. УНКП спрямовує свої зусилля на те, щоб в Україні була впроваджена сучасна ефективна модель освіти, притаманна країнам європейської спільноти, яка б водночас мала національне забарвлення. Молодь повинна мати право отримати в Україні якісну економічну, юридичну, іншу освіту. Освіченою є людина, яка вільно володіє державною мовою, обізнана з культурним надбанням й історією своєї нації та держави, сповідує християнські цінності і є патріотом своєї Батьківщини.


 
Copyright © 2013
Останнє оновлення сайту: 12-03-2018 00:45